Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Uwaga Rodzice,

W związku z powtarzającymi się przypadkami nieterminowego wykonywania przelewów za pobyt dziecka w przedszkolu, w miesiącu grudniu 2022 roku, termin 20 grudnia jest bezwzględnie nieprzekraczalny.

       W tym terminiemuszą zostać przelane wszystkie zaległości i opłaty bieżące.

Informacje o wysokości opłat zostały przekazane do 6 grudnia co daje 14 dni na dokonanie przelewów.

Są to opłaty realizowane z dołu czyli za czas, który minął, a w związku   z zakończeniem roku budżetowego należności muszą być w 100 % rozliczone.

       Rodzic zapisując dziecko do przedszkola, bierze na siebie odpowiedzialność  za terminowe regulowanie wszystkich z tym faktem związanych należności finansowych. Powtarzający się fakt opieszałości w dokonywaniu opłat może skutkować zmianą zasad pobytu dziecka w przedszkolu.

Kwota ma być zgodna z tą przekazaną na pasku od intendenta i uwzględniać wszystkie dopiski dotyczące odsetek, niedopłat lub nadpłat.

Jeśli dziecka nie ma w przedszkolu i nie odebrany został pasek należy dzwonić po informację .

Nieobecność dziecka nie zwalnia z terminowego regulawania należności.

Jak zawsze nie dotyczy to wszystkich. Intendent i dyrektor są rozliczani z każdej, nawet najmniejszej zaległości.

                      Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość oraz potraktowanie powyższych kwestii jako niezwykle ważnych.

 Rok 2022/2023

Przed 1 września wielu rodziców zadaje sobie pytania, jak ich ukochana pociecha poradzi sobie w nowym miejscu, w innej niż dotychczas rzeczywistości, pozostawiona pod opieką osób wcześniej nieznanych. Bardzo ważne, by nastawiać się pozytywnie ze świadomością, że ten mały człowiek potrafi wiele więcej niż nam dorosłym się wydaję.

Jak przetrwać okres adaptacji?

Przedszkole to wyjątkowy etap w życiu każdego malucha.

Mamy dla wszystkich Rodziców 10 wskazówek, z którymi warto się zapoznać, by wszystko było choć odrobinkę prostsze od pierwszego dnia w przedszkolu.

Rodzicu pamiętaj:

 1. Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź, przekazując maluszka nauczycielowi.
 2. Nie zabieraj dziecka do domu , kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
 3. Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz ; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być forma przekupywania, lecz raczej nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny.
 4. Kontroluj co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz możemy iść do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.
 5. Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu to powoduje niepotrzebny stres.
 6. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata lub inna osoba, którą dziecko zna.
 7. Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko, w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę, kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice kończą pracę. Lepiej powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po obiedzie/po zupie”. Jest to dla dziecka dobra miara czasu gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze jest to, by dotrzymywać słowa.
 8.  Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, gdy słyszysz, że dziecko płacze.
 9. Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ absorbują je nowi koledzy, wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani zawsze dziecko przytuli, weźmie na kolana i uspokoi zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym.
 10. Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre. Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak zasad i wymogów ze strony nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a to powoduje brak poczucia bezpieczeństwa.

 Narodowy spis ludności

GUS- Narodowy Spis Powszechny 2021Uwaga! Drodzy Rodzice!

W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju zbieramy wnioski na pobyt dzieci w przedszkolu w dniach od 29.03.2021 do 16.04.2021. Zapisać można dzieci tylko na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67  i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Wnioski należy składać na adres e-mail p5skierniewice@wikom.pl. lub osobiście.

Poniżej przedstawiamy link do rozporządzenia określającego funkcjonowanie przedszkola w okresie od 29.03.2021 do 18.04.2021

Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 9-2021- ograniczenie funkcjonowania


Uwaga Rodzice,

Bardzo pilna wiadomość z ostatniej chwili

W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju, zbieramy w trybie pilnym ( do 26 .03.2021 do godz. 10.00) zapisy na pobyt dzieci w przedszkolu w dniach od 29.03.2021 do 09.04.2021. Zapisać można tylko dzieci, których rodzice pracują w działach zawodowych:

 • służby mundurowe,
 • służba zdrowia,
 • związanych z przeciwdziałaniem stanu epidemii.

W sytuacji niejasności lub wątpliwości będzie wymagane zaświadczenie z zakładu pracy.

Każdy rodzic zostanie poinformowany telefonicznie czy dziecko zostało zakwalifikowane na pobyt w w/w terminie


Dla rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, poniżej przedstawiamy link

Wirtualnych drzwi otwartych SP9 w Skierniewicach

 


Uwaga Rodzice - bardzo ważna informacja

W związku z powtarzającymi się sytuacjami nieterminowego regulowania wpłat za przedszkole i błędnych opisów dokonywanych wpłat przypominamy:

 • przelew musi wpłynąć na konto bankowe przedszkola najpóźniej do 15 dnia miesiąca ( wpłaty realizowane są z dołu )
 • bardzo ważne jest dokładne opisywanie przelewu: imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna, osobno wymienione kwota za wyżywienie i osobna za świadczenia
 • wpłaty niewłaściwie opisane, jeśli dodatkowo przesyłane są przez osobę o nazwisku innym niż dziecko, są trudne do zweryfikowania i zaksięgowania
 • kwoty muszą zgadzać się z tymi przekazywanymi przez intendenta ( o ile kartka zostaje zagubiona nie należy robić wpłat z pamięci)- każda nadpłata musi być odsyłana na konto z którego została przesłana i taka operacja jest dodatkowo opłacana ; wykonanie takiej operacji musi być poprzedzone przygotowaniem każdorazowo odpowiedniego pisma przez dyrektora przedszkola
 • o ile ktoś wykonuje przelew po terminie nie należy dodawać kwoty na " ewentualne odsetki" - każda taką kwotę także należy odesłać na konto z dyspozycją pisemna dyrektora przedszkola
 • na koniec miesiąca , w którym został wykonany przelew po 15 dniu miesiąca musi być wystawiona nota odsetkowa, którą rodzić musi odebrać od intendenta i potwierdzić odbiór podpisem oraz niezwłocznie po odebraniu pisma uregulować należność.

Każda nieterminowa wpłata bardzo utrudnia pracę intendenta rozliczającego opłaty za każdy miesiąc, dyrektora i dodaje wiele pracy panią z księgowości.

Bardzo prosimy o terminowe regulowanie opłat i przestrzeganie powyższych zasad co nam wszystkim bardzo ułatwi funkcjonowanie.


Dzięki inicjatywie Rodziców z naszego przedszkola został złożonyprojekt do Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania "Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny" . Projekt został zatwierdzony iod 26 października do 30 października 2020 można głosować . Nasz projekt ma nr 20.Ubiegamy się o kwotę 98.000 zł na modernizację i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu.Głosować można w formie elektronicznej lub papierowej. Każdy głos się liczy. Bardzo prosimy o wsparcie. Dalsze informacje będą zamieszczane. PozdrawiamyDrodzy Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem, w dniach od 20 do 23 października 2020 roku w Przedszkolu nr 5 prowadzone były działania w związku z Ewaluacja zewnętrzną, prowadzone przez Panie Wizytatorki z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wypełnili przekazaną ankietę. Wyniki będą przedstawione na początku listopada 2020 roku.


Drodzy rodzice,

Informujemy, że w tygodniuod 15 do 18 września  2020 rokuodbędą się w naszym przedszkolu zebrania z rodzicami. W związku z waga poruszanych spraw bardzo prosimy o obecność jednego z rodziców, wyposażonego w maseczkę ochronną i własny długopis. Dokładne informacje są zamieszczone na stronie każdej grupy przedszkolnej. Zapraszamy


W związku z nowym rokiem przedszkolnym 2020/2021 informujemy że od 1 września 2020 Przedszkole nr 5 funkcjonuje w godzinach 6.30 do 17.00

Dzieci można przyprowadzać w godzinach 6.30 do 8.30.O 8.30 drzwi do przedszkola będą zamykane. W związku z dużą ilością działań dodatkowych, bardzo proszę nie odkładać przyprowadzania dzieci na ostatnią chwilę ponieważ w związku z koniecznością mierzenia temperatury wchodzącym do przedszkola i koniecznością zachowania dystansu społecznego, należy liczyć się że będzie to zajmowało więcej czasu.( Dzieci 6 letnie, w związku z realizacją podstawy programowej w godzinach 8.00 do 13.00 powinny być przyprowadzane do godziny 8.00). Odbieranie dzieci odbywa się od godziny 14.30.

 • Do przedszkola może wejść jeden rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko bez żadnych objawów chorobowych;
 • Przy wejściu do przedszkola będzie dokonywany pomiar temperatury u rodzica/prawnego opiekuna i dziecka,
 • Przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach 6.30 do 8.30. Po godzinie 8.30 przedszkole zostaje  zamknięte dla bezpieczeństwa dzieci i przeciwdziałania zakażeniu;Osoby,  które mają potrzebę przyprowadzenia/odbioru dzieci w innym czasie ( w wyjątkowych przypadkach) z wyprzedzeniem przekazują informację nauczycielowi w grupie lub telefonicznie tel. 48 833 25 76, 501 669 304, na ul. Domarasiewicza 46 833 19 85;
 • Odbieranie dzieci odbywa się od godziny 14.30;
 • Jeden rodzic/prawny opiekun ( w maseczce/przyłbicy dokonuje dezynfekcji rąk również w rękawiczkach jednorazowych, przyprowadzając/ odbierając dziecko/dzieci wchodzi do przedszkola na teren wspólny( szatnia , korytarz ) ma obowiązek utrzymać bezpieczny dystans 1,5 m od innych osób przebywających na terenie przedszkola. Rodzic/opiekun odprowadza/odbiera dziecko do/z sali minimalizując czas pobytu w przedszkolu.
 • Dzieci nie wnoszą na teren przedszkola zabawek i innych rzeczy z domu;
 • Wszyscy Rodzice i opiekunowie muszą zapoznać się z: wytycznymi GIS oraz z procedurami obowiązującymi w przedszkolu od 1 września 2020  dostępnymi poniżej.

Procedura przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci z przedszkola.

Procedura przeprowadzania dezynfekcji.

Procedura bezpieczeństwa.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia koronawirusem

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna COVID-19

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25.08.2020 r.


Ogłoszenie dla Rodziców,

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania na nowy rok przedszkolny 2020/2021. Należy je wydrukować i wypełnione przynieść do przedszkola dnia 1 września 2020 .

Osoby, które będą miały z tym problem będą mogły otrzymać dokumenty do wypełnienia i podpisania w przedszkolu.

Deklaracja na rok 2020/2021 - 2 egzemplarze.( w tym Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych dziecka)

Zgoda rodziców na rejestrowanie wizerunku dziecka

Zgoda na rejestrowanie wizerunku rodzica

Oświadczenie z załącznikiem do odbioru dziecka ul. Czysta

Oświadczenie z załącznikiem do odbioru dziecka ul. Domarasiewicza

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę małoletnią

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę małoletnią Domarasiewicza


Drodzy Rodzice,

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie organizacji pobytu dzieci w przedszkolu od 1 września 2020 roku, informujemy że informacje pojawią się na stronie po 25 sierpnia 2020r. Bardzo prosimy o chwilę cierpliwości. Wszystkie procedury są ustalane.

 

 


Drodzy Rodzice,

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnie wykonywanych przelewów za pobyt dzieci w przedszkolu bardzo prosimy o stosowanie się do następujących zasad.

 1. Wpłata na koncie przedszkola musi znaleźć się  najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca ( wpłata po tym terminie powoduje konieczność naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie za każdy dzień zwłoki)
 2. Każdy wykonywany przelew powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, grupę wiekową, rozbitą kwotę za wyżywienia i za odpłatne godziny - świadczenia oraz miesiąc za jaki wykonywana jest wpłata ( płatności regulowane są z dołu).
 3. Wysokość opłat jest przekazywana na indywidualnych kartkach przekazywanych na początku każdego miesiąca do grup. Zawsze taką informację w innych przypadkach można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Intendenta przedszkola.
 4. Kwoty wpłat muszą być zgodne z otrzymanymi informacjami.
 5. Wszystkie zaokrąglenia i niedopłaty powodują konieczność dodatkowej pracy w związku z centralną księgowością w Przedszkolu nr 3: nadpłaty muszą być w ciągu miesiąca zwrócone a niedopłaty uregulowane. Duża ilość takich przypadków bardzo utrudnia terminowe rozliczanie płatności za dany miesiąc.
 6. Nieobecność dziecka w przedszkolu spowodowana chorobą nie zwalnia rodziców lub prawnych opiekunów z terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

Stosowanie tych zasad bardzo ułatwi nam wzajemne funkcjonowanie, bez konieczności wykonywania dodatkowych telefonów i działań ze strony rodziców jak i Intendenta przedszkola. Bardzo dziękujemy za pomoc w tej kwestii.