Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

DRODZY RODZICE,

Przypominamy, że 25 marca 2022 roku o godzinie 17.00 kończy się termin składania podpisanych wniosków w wersji papierowej  łącznie z podpisanymi oświadczeniami , w przedszkolu pierwszego wyboru. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie wniosku.


Rekrutacja do przedszkola odbywa się za pośrednictwem strony internetowej

http://www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony , wydrukowany i podpisany  wniosek, łącznie z wymaganymi oświadczeniami, składa się w przedszkolu pierwszego wyboru.

Liczba miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja do Przedszkola nr 5:

 • na ul. Czystej 38
 • 25 miejsca dla dzieci z rocznika 2019
 • 1 miejsce dla dzieci z rocznika 2018
 • 5 miejsc dla dzieci z rocznika 2017
 • 9 miejsc dla dzieci z rocznika 2016

1.2 na ul. Domarasiewicza

 • 11 miejsc dla dzieci z rocznika 2019
 • 1 miejsce dla dzieci z rocznika 2018
 • 7 miejsc dla dzieci z rocznika 2017
 • 8 miejsc dla dzieci z rocznika 2016

Terminy rekrutacji do Przedszkola nr 5 na rok 2022/2023


Terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • 14 marca do 25 marca 2022 do godz. 17.00 - składanie wniosków o przyjęcie kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 28 marca do 1 kwietnia 2022 do godz. 13.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 1 kwietnia 2022  godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 8 kwietnia 2022 godz.10.00 - podanie do publicznej wiadomości , przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Zasady naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2022/2023, prowadzonego z wykorzystaniem systemu informatycznego:

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Postępowanie odwoławcze

 • wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego- 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego - 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;
 • wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - 7 dni d dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;
 • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Rekrutacja odbywa się zgodnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Skierniewice

Zarządzenie Nr 9.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 20 stycznia 2022 roku 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała Rady Miasta Skierniewice nr XXXV/26/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli
Uchwała Rady Miasta Skierniewice nr XXXVIII/65/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli