Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja  do Przedszkola nr 5 na rok 2024/2025

 • Adres strony rekrutacyjnej do przedszkola  http://www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl

  Korzystając z systemu informatycznego należy poruszać się krok po kroku, zwracając szczególną uwagę na komunikaty systemu i pola oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go:

  • wydrukować w jednym egzemplarzu,
  • zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,
  • dołączyć wymagane dokumenty i/lub oświadczenia,
  • podpisać,
  • dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

  Liczba miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja :

  W oddziałach na ul. Czystej 38

 • dla dzieci z rocznika 2021 - 25 miejsc

 • dla dzieci z rocznika 2020 - 1 miejsce

 • dla dzieci z rocznika 2019 - 9 miejsc

 • dla dzieci z rocznika 2018 - 8 miejsc

 • W oddziałach na ul. Domarasiewicza

 • dla dzieci z rocznika 2021 - 12 miejsc

 • dla dzieci z rocznika 2020 - 2 miejsca

 • dla dzieci z rocznika 2019 - 1 miejsce

  Terminy rekrutacji: 

  • 19 lutego -1 marca do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 4 - 8 marca do godz. 13.00- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 8 marca godz. 15.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 14 marca godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  Postępowanie odwoławcze:

  • wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
  • wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
  • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania - 7 dni od dnia otrzymania odwołania

  Podstawa prawna:

  Zasady naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice na rok szkolny 2024/2025, prowadzonego z wykorzystaniem systemu informatycznego

  Zarządzenie Nr 9.2024 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 16.01.2024 r.

  Uchwała Nr XXXV/26/2017 z dnia 30.03.2017 i załącznik do uchwały, Nr  XXXVIII/65/2017 z dnia 25.05.2017 Rady Miasta Skierniewice